Kun itsenäinen asuminen askarruttaa, asumisohjaaja auttaa

Miska Lökfors, 22 vuotta Asumisohjaaja Nuorisoasuntoliitto Itä-Uusimaa Kun nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen, saattaa monet uudet asiat askarruttaa: ”Miten maksan vuokran, mistä haen tukia, kuinka asunnosta pidetään huolta?” Nuorisoasuntoliiton asumisohjaaja Miska Lökfors, 22 v. antaa itsenäistyville nuorille tukea ja opastusta asumiseen liittyvissä asioissa aina tukilomakkeiden täyttöavusta siivousneuvontaan. RAY:n Paikka Auki -avustusohjelman kautta helmikuussa asumisohjaajaksi Itä-Uusimaan Lue lisää

Tukikierteestä takaisin yhteiskuntaan

Kun toimettomuus ja toimeentulotukikierre on kestänyt vuosia, voi jo kotoa poistuminen tuntua raskaalta. Valtaajat-hankkeessa nuoret houkutellaan yhteiskunnallisen toiminnan pariin.     TATSI ry:n hankkeessa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia projekteja yhteiskunnallisen toiminnan saralta. Tavoitteena on löytää keinoja, miten nuoret voisivat osallistua yhteiskunnan toimintaan omista kiinnostuksen kohteistaan käsin, ilman pakottamista. Hankkeen nimi ”Valtaajat” tulee ajatuksesta, että nuoret Lue lisää

Työkokemusta ja verkostoitumista järjestömaailmassa

Elina Väisänen  25 vuotta järjestöassistentti MLL Kainuun piiri Elina Väisänen, 25, työllistyi elokuussa RAY:n Paikka Auki -avustusohjelman kautta järjestöassistentiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiriin. Työ mukavassa toimistossa ja hyvässä työilmapiirissä on opettanut tekijälleen arvostusta erilaisia työtehtäviä kohtaan. Järjestöassistenttina Elinan päivittäiseen työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelu eli puheluihin vastaaminen, oven avaus sekä erilaiset toimistotyöt kuten kopioiden otto, esitteiden teko Lue lisää

Työttömien nuorten ääni

Barometri 2016

VASEN1 VASEN2 VASEN3 VASEN4 VASEN5 VASEN6 VASEN7 VASEN8

OIKEA1tyhjaruutu OIKEA2 OIKEA3 OIKEA4 OIKEA5 OIKEA6 OIKEA7 OIKEA8

Paikka auki

Nuorten työllistymistä tukeva avustusohjelma

Nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi tarvitaan eri tahojen yhteistyötä. Myös RAY haluaa auttaa nuoria työllistymään. RAY:n Paikka Auki -avustusohjelma tukee nuorten työllistymistä kahdella tavalla:

  • RAY jakaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille vaikeasti työllistyvien nuorten työllistämiseksi korvamerkittyä rahaa. Järjestöt voivat hakea rahoitusta uuden, korkeintaan 29-vuotiaan työntekijän palkkaamiseen. Ehtona rahoituksen saamiselle on, että järjestö tulee palkkaamaan työelämän ulkopuolella olevan nuoren.
  • RAY myöntää avustuksia sellaisille hankkeille, joiden toiminta edistää nuorten työllistymistä.

Järjestöjen ensimmäiset uudet työpaikat avautuivat nuorille vuoden 2014 alkupuolella. Kahden ensimmäisen vuoden aikana työpaikan sai hieman yli 220 nuorta. Vuoden 2017 loppuun mennessä tavoitteena on työllistää vähintään 500 nuorta.

Avustusohjelmassa on tällä hetkellä mukana yli 100 järjestöä, jotka palkkaavat vaikeasti työllistyviä nuoria.

Nuorten työllistymistä edistäviä kehittämishankkeita on mukana 22 kappaletta. Hankkeiden kuvaukset löytyvät Hankkeet-sivulta.

Nuorten työllistymistä edistävät hankkeet Paikka Auki -ohjelmassa

Nuorten Keskus ry: Moottoripaja 2020

Moottoripaja 2020 -hankkeen tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Nuoret toimivat moottoripajoissa, joissa on saatavilla moniammatillista tukea, ohjausta ja joissa he.

Lue lisää

Tukikierteestä takaisin yhteiskuntaan

Kun toimettomuus ja toimeentulotukikierre on kestänyt vuosia, voi jo kotoa poistuminen tuntua raskaalta. Valtaajat-hankkeessa nuoret houkutellaan yhteiskunnallisen toiminnan pariin.     TATSI ry:n hankkeessa nuoret suunnittelevat ja toteutt.

Lue lisää

Lihastautiliitto: Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin

Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin (2014–2016) on hanke, joka tukee nuorten työllistymistä järjestöihin ja paikallisyhdistyksiin. Hankkeessa tuotetaan yhdistyksien käyttöön mentorointimalli työmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä työnantajana toimimisen.

Lue lisää

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry (TATSI): VALTAUS

Hanke, jossa toimeentulotuella eläviä alle 30-vuotiaita polutetaan kohti työelämää kansalaisvaikuttamisen keinoin (2015–2017).

Lue lisää

KOTA ry: Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien, heikosti palveluihin kiinnittyvien 18–25-vuotiaiden nuorten aikuisten arjen hallintaa ja työelämätaitoja vahvistava hanke.

Lue lisää

Helsingin Diakonissalaitos: Vamos Urapalvelut

Vamos Urapalvelut on Helsingissä toimiva alle 30-vuotiaiden nuorten työllistymishanke, jonka päätavoitteena on jokaisen hankkeeseen osallistuvan nuoren kestävä kiinnittyminen työelämään. Nuorille rakennetaan yksilöllinen urapolku – tavoitteena on nuoren.

Lue lisää

Autismisäätiö ry

Autisminkirjon, ADHD-henkilöiden ja Tourette-henkilöiden työllistymistä tukeva hanke (2015–2016).

Lue lisää

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry: NuoVo – Nuorta voimaa järjestöihin

NuoVo-hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten 17–29-vuotiaiden työelämäosaamista valmennuksen avulla. Tavoitteina ovat lisäksi työmahdollisuuksien kartoittaminen järjestöissä sekä järjestöjen työnantajavalmiuksien parantaminen ja työllistämiskynnyksen.

Lue lisää

Intopajat ry: Startti parempaan arkeen

Nuorten sosiaali- ja terveysalalle työllistymistä edistävä hanke, jossa toteutetaan ikäihmisten virkistystoimintaa (2015–2017).

Lue lisää

Suomen Setlementtiliitto ry: Monikulttuuristen nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus -hanke

Hanke järjestää yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja järjestötoiminnan vertaisryhmämuotoista koulutusta monikulttuurisille nuorille. Koulutus vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Nuoret tutustuvat samalla suomen kieleen ja kulttuuriin: koulutus tapahtuu.

Lue lisää

SUOMEN MENTORIT RY: TUEMME KOULUTETTUJA NUORIA TYÖELÄMÄÄN

  Suomen Mentorit ry tarjoaa korkeakoulusta valmistuville ja vastavalmistuneille nuorille mentoreita työllistymisen tueksi. Hankkeen tavoitteena on laajentaa mentoritoimintaa vuosina 2016–2017 pääkaupunkiseudun lisäksi muillekin yliopistopaikkakunnille.

Lue lisää

Turun Kanava Nuoriso ry: Aqoon

Aqoon-hanke käynnistyi helmikuussa 2015 ideanaan ehkäistä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulupudokkuutta. Hanke on suunnattu toisen asteen nuorille, joiden ikä on 15-29 vuotta. Koulupudokkuuden ehkäisynä toimivat kattavat tukitoimet, joita ovat muun.

Lue lisää

Rauman seudun katulähetys ry: Polku kohti työelämää

Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja tuettu polku kohti koulutusta ja työelämää. Hankkeessa levitetään ja juurrutetaan polkuajattelua ja  valo-valmennusmallia valtakunnalliseksi. Valo-valmennus on ratkaisu nuorille,.

Lue lisää

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry: Vanhustyön Trainee

Vanhustyön Trainee -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja työnantajien kiinnostusta nuorten rekrytointiin. Hankkeen taustalla on näkemys siitä, että vanhustyön työvoimapulan poistamiseksi on tärkeää saada alalle nuoria.

Lue lisää

Sytyke-Centre: Nuorten vertaisverstas

Nuorten VertaisVerstas -hankkeessa aktivoidaan Ylivieskan seutukunnan nuoria ja tuetaan heidän työelämään pääsyään. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, joille nuorisotakuun toteuttamisen suositeltava toimintamuoto on työpajajakso. Hankkeessa kehitetään.

Lue lisää

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry: Kiinni arkeen 2014–2016

Kiinni arkeen -hankkeen tavoitteena on 15–29-vuotiaiden oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten itsenäisen arjenhallinnan sekä jatkokoulutus- ja työelämävalmiuksien kehittäminen. Hankkeen puitteissa nuorille järjestetään kurssi- ja kerhotoimintaa Erilaisen.

Lue lisää

Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry: Kannustavat kokemukset

Sosiaalitoimen asiakkuudessa olevien maahanmuuttajaperheiden nuorten kesä- ja lomatyöpaikkojen saamista edistävä projekti (2015–2017).

Lue lisää

Jyränkölän Setlementti ry: Uraani -yrittäjyysvalmennus

Uraani-yrittäjyysvalmennus on kolmivuotinen kehityshanke, jossa kehitetään valmennusmalli yhteistyössä alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa nuorten aikuisten yrittäjyysosaamista. Toiminta painottuu luoville.

Lue lisää

Music Against Drugs ry: Nuorten työelämäosallisuutta vahvistava tiimimalli

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2017)Hankkeen aikana Music Against Drugs ry tarjoaa eri taustoista tuleville 16–29 -vuotiaille nuorille.

Lue lisää

Kesälukioseura: Tytöt mukaan! -hanke

Tytöt mukaan! -hankkeessa tuetaan pakolaistaustaisten tyttöjen koulutukseen kiinnittymistä ja työelämäsuuntautuneisuuden kehittymistä. Tytöille järjestetään viikon mittainen Tyttöjen kesälukio, joka on startti puolen vuoden mittaiselle mentorointijaksolle. .

Lue lisää

Kuntoutussäätiö: NUTTU – Nuoret tuella elämään

NUTTU – Nuoret tuella elämään -hankkeessa edistetään mielenterveysongelmista tai oppimisvaikeuksista kärsivien työttömien tai työttömyysuhan alaisten nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Tämä tapahtuu luomalla ja kehittämällä järjestöjen ja.

Lue lisää

Sosped: Mieletöntä valoa

Mieletöntä valoa -hankkeen tavoite on luoda uudenlaista mediatoimintaa, joka eroaa aiemmin nähdystä, ei tuota voittoa ja toimii ympäri Suomea. Kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat auttavat hankkeessa toisiaan tekemään mediaa ja kulttuuria.

Lue lisää

Helsingin NMKY: Toiminnalla työelämään

Toiminnalla työelämään -hankkeen (2016 – 2017) kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat (25-35 –vuotiaat). Hankkeen tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja.

Lue lisää
Kaikki hankkeet Sulje

Nuorten johtoryhmä

Paikka auki -avustusohjelman ääni

Paikka Auki -avustusohjelman ääni on Nuorten Johtoryhmä, johon on valittu mukaan nuoria erilaisista lähtökohdista eri puolilta Suomea.

Nuorten Johtoryhmä toimii viestinvälittäjänä nuorilta päättäjille. Se haluaa vaikuttaa nuorten työllistymiseen positiivisella asenteella. Ryhmä haastaa päättäjät, yritykset ja kolmannen sektorin toimimaan yhteistyössä nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Lisäksi ryhmä tsemppaa ikätovereitaan olemaan aktiivisia työn hakemisessa ja antaa hyviä vinkkejä työn etsimiseen. Johtoryhmän vetäjänä toimii sosiaalialan ammattilainen, hiphop-piirien vaikuttaja ja Basson radioääni J-P Hietsilta.

Nuorten Johtoryhmä: Työttömät nuoret eivät vaadi unelmatöitä

  • Työttömät nuoret eivät vaadi unelmatöitä. He ovat valmiita tulemaan töihin kohtuullisella palkalla.
  • Nuorten työttömyysjaksot ovat liian pitkiä. Tehokkain tuki työllistymiseen pitäisi saada kolmen kuukauden kuluessa.
  • Nuorten työllistymisestä on tehtävä yhdessä helpompaa.

Vinkkejä työnhakuun

MITÄ TYÖNANTAJA HALUAA KUULLA?

Kerro työnantajalle, että olet hyvä tyyppi ja palat halusta oppia juuri tässä tehtävässä tarvittavat taidot. Jokainen työssäkäyvä on joskus saanut ensimmäisen työpaikan – vaatimaton CV ei siis ole este työllistymiselle.

Korvaa puutteellista työkokemusta muulla osaamisella. Soitatko kitaraa? Osallistutko oppilaskunnan toimintaan? Osaatko koodata? Nämä kertovat esimerkiksi ryhmätyöskentelytaidoista, tarkkuudesta ja kyvystä oppia uutta, joten ne varmasti kiinnostavat työnantajaa.

Valmistaudu haastatteluun. Työnantaja haluaa kuulla, että olet motivoitunut ja ymmärrät, mitä työtä olet hakemassa. Googlaa yritys, tutustu sen verkkosivuihin ja hakemasi tehtävän sisältöön.

Esitä haastattelussa kysymyksiä. Millaisessa tiimissä tulisin työskentelemään? Saanko työsuhteessa palautetta työstäni? Oletteko sosiaalisessa mediassa ja kuinka hoidatte sen ylläpidon? Älä kuitenkaan kysy ensimmäisenä lomista tai palkankorotuksesta.

 

HURMAA OLEMALLA OMA ITSESI

On ihan ok jännittää työhaastattelussa – Kokeneet esiintyjätkin jännittävät! Perhoset vatsassa kertovat, että asia on sinulle tärkeä. Kohtuullisesta jännityksestä voi jopa ammentaa voimaa haastatteluun ja oppia nauttimaan.

Hallitse jännitystä. Jos kätesi tärisevät, pidä niitä rennosti sylissä tai pöydällä. Muista katsoa haastattelijaa silmiin ja hymyillä. Jännitys harvoin näkyy yhtä selvästi kuin tuntuu.

Jos et ymmärrä kysymystä, pyydä haastattelijaa toistamaan se. Jos kysymys on edelleen hankala, sano se ääneen. Tällä tavoin saat myös aikaa miettiä vastaustasi.

Harjoittele, mutta älä opettele ulkoa. Monet kysymykset toistuvat lähes jokaisessa työhaastattelussa. Kannattaa siis miettiä etukäteen, mitä haluat kertoa itsestäsi, osaamisestasi tai vaikkapa heikkouksistasi ja vahvuuksistasi. Muista kuitenkin, että liian treenattu esitys on harvoin luonteva.

Olethan syönyt, juonut ja levännyt ennen haastattelua? Täydellä vatsalla ja hyvin levänneenä ajatus kulkee kirkkaasti, eikä sinun tarvitse pelätä kesken haastattelun murisevaa vatsaa. Juo lasi vettä ja ota haastatteluun vesilasi mukaan, jos mahdollista.

Pukeudu siististi, mutta ole rohkeasti oma, persoonallinen itsesi. Näin jäät todennäköisemmin haastattelijan mieleen. Huomioi kuitenkin, minkälaista pukeutumista hakemallasi alalla odotetaan.

MITEN KERROT ITSESTÄSI TYÖNANTAJALLE?

Kirjoita työhakemus jokaiseen hakemaasi työtehtävään erikseen. Perustele hakemuksessa, miksi haet juuri tätä paikkaa.

Kerro konkreettisesti, millainen olet. Oletko iloinen, sosiaalinen ja vastuullinen? Hieno juttu! Voisitko kuitenkin kertoa, että olet oppinut ryhmätyöskentelytaitoja jalkapallotreeneissä tai että lastenhoitokokemuksen ansiosta osaat kantaa vastuuta.

Käytä CV:n laatimiseen aikaa ja pidä se ajan tasalla. Huolellisesti rakennettu ansioluettelo on nopea ja helppo päivittää jokaisen työhakemuksen liitteeksi.

Katso mallia valmiista hakemus- ja CV-pohjista. Epäselvän CV:n kirjoittaa yhtä nopeasti kuin oikeaoppisesti laaditun. Hyvä hakemus mahtuu yhdelle sivulle. Muista myös oma kuva!

Voit lähettää myös avoimia hakemuksia mielenkiintoisiin yrityksiin. Kerro, mikä yrityksessä kiinnostaa sinua.

Kävele rohkeasti ovesta sisään ja kysy töitä. Teet varmasti vaikutuksen, kun käyt henkilökohtaisesti esittäytymässä. Muista ottaa CV mukaan.

 

ENTÄPÄ JOS TEKISIT VIDEON?

Esittelyvideon laatiminen vaatii hieman työtä, mutta on erinomainen tapa erottua muista hakijoista. Muista muutama nyrkkisääntö:

Suunnittele esityksesi ennen kuvaamista. Harjoittele.

Tarkista kuvausolosuhteet: riittääkö valaistus, onko tausta selkeä, kuuluuko ympäriltä häiritsevää meteliä?

Pidä video lyhyenä ja ytimekkäänä.

Pyydä kaverilta apua videon tekemiseen. Oikein hyvältä ystävältä uskallat ehkä myös pyytää palautetta videostasi.

Puhu selkeästi, mutta luontevasti.

Ota uusintaotto. Ja toinenkin.

MISTÄ TYÖPAIKKOJA LÖYTYY?

Henkilöstövuokrausyritykset tarjoavat avoimia työpaikkoja.

www.vmp.fi
www.barona.fi
www.staffpoint.fi
www.sihti.fi
www.opteam.fi
www.seure.fi
www.sol.fi
www.manpower.fi

Työpaikkoja voi etsiä myös sosiaalisesta median kautta. Tsekkaa esimerkiksi LinkedIn, Twitter, Facebook, blogit ja GooglePlus.

Älä unohda myöskään vuokratyömessuja, rekrytilaisuuksia ja muita työnhaun tapahtumia.

#PAIKKAAUKILUPAUS

Paikka auki -avustusohjelman Nuorten Johtoryhmä haastoi keväällä 2015 kaikki eduskuntavaalien ehdokkaat antamaan oman 140 merkin Twitter-lupauksensa nuorisotyöttömyyden poistamiseksi.

Lue annettuja lupauksia täältä:

paikkaauki.fi/lupaus

Medialle

Sosiaalinen media